วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555


  สัปดาห์ที่ 15 สอนนักเรียนในชั้นม.  ตามที่ได้รับมอบหมาย  อยู่เวรรับนักเรียนตอนเช้าในวันพุธ พบกับนักเรียนชั้น ม. 1/4  ทุกวันตอนเย็น จัดของเพื่อไปจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่พัทลุงกับกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น