วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555


  สัปดาห์ที่ 7 สอนนักเรียนในชั้นม. 1  ตามที่ได้รับมอบหมาย  อยู่เวรรับนักเรียนตอนเช้าในวันพุธ พบกับนักเรียนชั้น ม. 1/4  ทุกวันตอนเย็น ตอนเช้ามีการจัดกิจกรรมเดินสวนสนามวันลูกเสือแห่งชาติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น